کروم در Flathub

Chromium نیز به Flathub می آید

Chromium اکنون می تواند بدون بستگی به بسته Snap یا انجام هرگونه ترفند ، به اوبونتو نصب شود ، به لطف ورود به Flathub.

نحوه کار با اسناد pdf

نحوه کار با PDF

PDF چیست و با این نوع سند چه کاری می توانید انجام دهید. ویرایش آنها ، پیوستن به آنها ، تبدیل بین قالب ها ، فشرده سازی pdf و غیره