تبلیغات
الیسا در کوبونتو 20.04

Kubuntu Daily Builds در حال حاضر از Elisa به عنوان پخش کننده پیش فرض استفاده می کند و شامل یک نماد جدید برای راه انداز برنامه است

در پایان ماه دسامبر ، انجمن KDE برنامه های خود را برای تغییر پخش کننده موسیقی / کتابخانه رسانه ای کوبونتو پیش برد. در حال حاضر ، کوبونتو ...