خواکین گارسیا

مورخ و دانشمند کامپیوتر. هدف فعلی من آشتی دادن این دو جهان از لحظه زندگی ام است. من عاشق دنیای گنو / لینوکس و به ویژه اوبونتو هستم. من عاشق آزمایش توزیع های مختلف مبتنی بر این سیستم عامل عالی هستم ، بنابراین من در مورد هر سوالی که بخواهید از من بپرسید باز هستم.