لوئیز گومز

مهندس کامپیوتر و مدیر سیستم ها. او علاقه مند به فن آوری به طور کلی و محاسبات به طور خاص است. او کتابهای علمی تخیلی و فیلمهای تعلیق را دوست دارد.

لوئیس گومز از اکتبر 139 تاکنون 2015 مقاله نوشته است