ویلی کلیو

مهندس کامپیوتر ، من طرفدار لینوکس ، برنامه نویسی ، شبکه ها و همه چیزهایی هستم که با فناوری های جدید ارتباط دارد. کاربر لینوکس از سال 1997. اوه ، و یک بیمار کامل اوبونتو (که نمی خواهد درمان شود) ، که امیدوار است بتواند همه چیز را در مورد این سیستم عامل به شما یاد دهد.