تصویر مکان یاب پدرو رویز هیدالگو

از سال 1984 به عنوان برنامه نویسی ، من تدریس را با مهندسی داده تلفیق کردم و عموماً خودم را وقف برنامه نویسی برای شرکت ها می کردم. در حال حاضر من به توسعه برنامه های تجاری برای وب و اطمینان از داده ها و انتقال اختصاص داده ام. من به طور فعال برای برنامه نویسی از طریق چارچوب ها و استاندارد سازی رویه ها کار می کنم. از جمله سرگرمی هایم و به عنوان مکمل دانش خود ، به زبان اینترلینگی صحبت می کنم و ترجمه می کنم.