Linux 5.15-rc3

Linux 5.15-rc3 ແມ່ນກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ, ຖ້າເຄີຍຖືກປະຖິ້ມ

ຜູ້ສະReleaseັກປ່ອຍຕົວທີສອງຂອງ Linux kernel ທີ່ ກຳ ລັງພັດທະນາໃນປະຈຸບັນມາໃນຮູບຮ່າງດີ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກຢ່າງເfitາະສົມກັບ ...

Metadata Cleaner ໃນ GNOME

GNOME ກ່າວເຖິງການມາເຖິງຂອງ GNOME 41 ໃນບົດຄວາມຂອງຕົນໃນອາທິດນີ້ແລະອັບເດດແອັບ apps ຕ່າງ K ເຊັ່ນ Kooha 2.0.0

ໃນອາທິດນີ້, ໂຄງການຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂຕະທີ່ໃຊ້ໂດຍ Ubuntu ແລະ Fedora ລຸ້ນໃຫຍ່, ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນ,, ...