Paul Aparicio

ຂ້ອຍຮັກອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ. ສິ່ງເສບຕິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຂ້ອຍແມ່ນຟັງເພັງທຸກປະເພດແລະຫຼີ້ນກັບກີຕ້າແລະເບດທີ່ຂີດ ຈຳ ກັດຂອງຂ້ອຍອະນຸຍາດ. ໃນແຕ່ລະມື້ ໃໝ່, ສິ່ງດີໆອີກຢ່າງ ໜຶ່ງ ຂອງຂ້ອຍຍັງເພີ່ມຂື້ນຄື: ຂີ່ລົດຖີບພູເຂົາແລະໄປຕາມຖະ ໜົນ ທີ່ຂ້ອຍຮູ້ແລະຄົນອື່ນໆທີ່ຂ້ອຍຄົ້ນພົບ.