Willy klew

ວິສະວະກອນຄອມພິວເຕີ້, ຂ້ອຍເປັນແຟນຂອງ Linux, ການຂຽນໂປແກຼມ, ເຄືອຂ່າຍແລະທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່. ຜູ້ໃຊ້ Linux ຕັ້ງແຕ່ປີ 1997.