Francis J.

ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນແລະເປີດໂປແກຼມໂປຼແກຼມໂປຼແກຼມເປີດທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ, ສະ ເໝີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ ສຳ ພັດກັບຈຸດສຸດຍອດ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ທີ່ລະບົບປະຕິບັດການບໍ່ແມ່ນ Linux ແລະສະພາບແວດລ້ອມຂອງ desktop ບໍ່ແມ່ນ KDE ເປັນເວລາຫລາຍປີ, ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍຈະຕິດຕາມເບິ່ງທາງເລືອກອື່ນ. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາຂ້າພະເຈົ້າໂດຍການສົ່ງອີເມວໄປທີ່ fco.ubunlog (at) gmail.com