Joaquin Garcia

ນັກປະຫວັດສາດແລະນັກວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ. ເປົ້າ ໝາຍ ໃນປະຈຸບັນຂອງຂ້ອຍແມ່ນການຄືນດີສອງໂລກນີ້ຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ຂ້ອຍອາໄສຢູ່. ຂ້ອຍມັກໂລກ GNU / Linux, ແລະໂດຍສະເພາະ Ubuntu. ຂ້ອຍຮັກການທົດສອບການແຈກຢາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ອີງໃສ່ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ດີນີ້, ສະນັ້ນຂ້ອຍເປີດໃຫ້ທຸກ ຄຳ ຖາມທີ່ເຈົ້າອາດຈະຖາມຂ້ອຍ.