Michael Perez

ນັກສຶກສາວິສະວະ ກຳ ຄອມພິວເຕີທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Balearic Islands, ຮັກ Software Free ໂດຍທົ່ວໄປແລະ Ubuntu ໂດຍສະເພາະ. ຂ້ອຍໄດ້ຢູ່ກັບລະບົບປະຕິບັດການນີ້ເປັນເວລາດົນນານ, ສະນັ້ນຂ້ອຍກໍ່ໃຊ້ມັນຕະຫຼອດເວລາທັງມື້ເພື່ອທັງຮຽນແລະມີເວລາຫວ່າງ.