ສາທາລະນະ
Ubuntu Gaming Experience ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການຫຼິ້ນເກມໃນ Ubuntu

Canonical ກໍາລັງຮັບສະໝັກຄົນສໍາລັບທີມງານທີ່ເອີ້ນວ່າ "Ubuntu Gaming Experience", ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງປະສົບການຂອງເກມຢູ່ໃນ Ubuntu.

Linux ບໍ່ເຄີຍເປັນເວທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຫລິ້ນໃນ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດຄິດວ່າມັນຈະບໍ່ເຄີຍເປັນ. ດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ…