Слика на зачувување на местото на Педро Руиз Хидалго

Програмирање од 1984 година, комбинирав настава со инженерство на податоци, генерално посветувајќи се на програмирање за компании. Во моментов сум посветен на развојот на деловни апликации за веб и гарантирање на податоците и преносите. Јас работам активно за програмирање преку рамки и стандардизација на процедурите. Меѓу моето хоби и како надополнување на моето знаење, зборувам и преведувам на интерлингва.