рекламирање
Елиса на Кубунту 20.04

Kubuntu Daily Builds веќе ја користи Elisa како стандарден плеер и вклучува нова икона за фрлачот на апликации

На крајот на декември, заедницата KDE ги унапреди своите планови за промена на музичкиот плеер / библиотеката на Кубунту. Во моментов, Кубунту ...