വിഭാഗങ്ങൾ

ഉബുണ്ടു + ബ്ലോഗ് എന്ന പദങ്ങളുടെ യൂണിയനിൽ നിന്നാണ് ബ്ലോഗിന്റെ പേര് വരുന്നത്, അതിനാൽ ഈ ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉബുണ്ടുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാത്തരം വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പ്രോഗ്രാമുകൾ, ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ, ഉപകരണ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. നിലവിലെ ബ്ലോഗിൽ ഇത് എങ്ങനെ ആകാം, ഉബുണ്ടുവിനെയും കാനോനിക്കലിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വാർത്തകളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

മാത്രമല്ല. ഈ ബ്ലോഗിന്റെ പ്രധാന വിഷയം ഉബുണ്ടുവും ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം ആണെങ്കിലും, മറ്റ് ലിനക്സ് വിതരണങ്ങളുടെ വാർത്തകളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും, അവ ഉബുണ്ടു / ഡെബിയൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന്. വാർത്താ വിഭാഗത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്നവ, ലിനക്സ് ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുമായി അഭിമുഖം നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സ് കേർണൽ വികസന പ്രക്രിയ എങ്ങനെ പോകുന്നുവെന്നതും ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ, ഉബൻ‌ലോഗിൽ‌ നിങ്ങൾ‌ മുഴുവൻ ലിനക്സ് ലോകത്തെയും കുറിച്ചുള്ള എല്ലാത്തരം വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്തും, എന്നിരുന്നാലും പ്രബലമാകുന്നത് ഉബുണ്ടുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളും അതിന്റെ official ദ്യോഗിക സുഗന്ധങ്ങളും കാനോനിക്കൽ വികസിപ്പിച്ച സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിതരണങ്ങളുമാണ്. ചുവടെ, ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഞങ്ങളുടെതുമായ വിഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എഡിറ്റോറിയൽ ടീം ദിവസവും അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു.