एल्विस बुकाटेरु

उबुन्टु प्रयोगकर्ता 5 बर्ष भन्दा बढी। म स्वयं शिक्षित छु र मैले वेबमा फेला परेका सबै लिनक्स वितरणहरूको परीक्षण गर्दैछु। हाल म फोटोग्राफीको साथ खुला स्रोतको लागि मेरो जोडी जोड्दछु।

एल्विस बुकाटारियुले अप्रिल २०१ 64 देखि articles 2017 लेख लेखेका छन्