मिकेल पेरेज

ब्यालेरिक द्वीप विश्वविद्यालयको कम्प्युटर इञ्जिनियरि student विद्यार्थी, सामान्यतया नि: शुल्क सफ्टवेयरको प्रेमी र विशेष गरी उबुन्टु। म यस अपरेटि system प्रणालीलाई लामो समयदेखि प्रयोग गर्दैछु, यति धेरै कि म यसलाई मेरो दिनको दिन प्रयोग गर्ने गर्दछु अध्ययन गर्न र रमाईलोको क्षणहरू।

मिकेल पेरेजले जुलाई २०१ 72 देखि articles२ लेख लेखेका छन्