Michael Perez

Computer Engineering student ved University of the Balearic Islands, elsker Free Software generelt og Ubuntu spesielt. Jeg har brukt dette operativsystemet i lang tid, så mye at jeg bruker det i det daglige både til å studere og å ha øyeblikk av fritid.