GitHub fullførte NPM-kjøpet

GitHub Inc, eid av Microsoft (opererer som en egen forretningsenhet), har kunngjort vellykket gjennomføring av oppkjøpet av NPM Inc ...