ලිනක්ස් 5.16-rc4

Linux 5.16-rc4 ප්‍රමාණයේ පහත වැටීමේ ප්‍රවණතාව දිගටම කරගෙන යයි

අප සිටින අවස්ථාවේදී, අපට ලිනක්ස් කර්නලය සංවර්ධනය කිරීමේදී විස්මයන් අපේක්ෂා කළ යුතු අතර, මෙම ...

Debian 11 GNOME හි හිරවෙන්න

GNOME මෘදුකාංගය මෙම සතියේ Flatpak පැකේජ සහ අනෙකුත් වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා සහය වැඩි දියුණු කරයි

එය දැනටමත් සති අන්තය වන අතර එයින් අදහස් කරන්නේ KDE සහ GNOME යන දෙකම අපට අලුත් දේ කියන්නට යන බවයි ...