එක් ක්ලික් කිරීමකින් කවුළු අවම කිරීම ගැන

ක්ලික් කිරීම අවම කරන්න, උබුන්ටු හි එය සක්‍රීය කිරීමට පහසු ක්‍රම කිහිපයක්

මීළඟ ලිපියෙන් අපි බැලීමට යන්නේ විවෘත යෙදුමක කවුළුව අවම කර ගන්නේ කෙසේද යන්න සමඟ ...

වර්චුවල් බොක්ස් 6.1.24 ලිනක්ස් 5.13, විවිධ නිවැරදි කිරීම් සහ තවත් බොහෝ දේ සඳහා සහය දක්වයි

මීට වසර කිහිපයකට පෙර ඔරකල් විසින් වර්චුවල් බොක්ස් 6.1.24 හි නව නිවැරදි කිරීමේ අනුවාදය නිකුත් කරන බව නිවේදනය කළේය.