Isaac

Zaujíma ma technológia a rád sa učím a zdieľam vedomosti o operačných systémoch a architektúre počítačov. Začal som s SUSE Linux 9.1 s KDE ako desktopovým prostredím. Od tej doby ma tento operačný systém nadchol, čo ma viedlo k tomu, aby som sa o tejto platforme dozvedel viac informácií. Potom sa hlbšie venujem tomuto operačnému systému a kombinujem to s problémami s počítačovou architektúrou a hackovaním. To ma viedlo k vytvoreniu niektorých kurzov, ktoré okrem iného pripravili mojich študentov na certifikáciu LPIC.