Pwn2Own

Výsledky Pwn2Own Toronto 2022

V tomto novom vydaní Pwn2Own Toronto 2022 bolo preukázaných viac zraniteľností v tlačiarňach ako v iných zariadeniach.

GitHub úspešne dokončil nákup NPM

Spoločnosť GitHub Inc, ktorú vlastní spoločnosť Microsoft (pôsobiaca ako samostatná obchodná jednotka), oznámila úspešné ukončenie akvizície spoločnosti NPM Inc ...