Michael Perez

Student i Inxhinierisë Kompjuterike në Universitetin e Ishujve Balearik, adhurues i Software-it të Lirë në përgjithësi dhe Ubuntu në veçanti. Unë e kam përdorur këtë sistem operativ për një kohë të gjatë, aq sa e përdor atë në ditën time për të studiuar dhe për të pasur momente të kohës së lirë.