பிரிவுகள்

வலைப்பதிவின் பெயர் உபுண்டு + வலைப்பதிவு என்ற சொற்களின் ஒன்றியத்திலிருந்து வந்தது, எனவே இந்த வலைப்பதிவில் உபுண்டு பற்றிய அனைத்து வகையான தகவல்களையும் நீங்கள் காணலாம். நிரல்கள், பயிற்சிகள், சாதனத் தகவல் மற்றும் பலவற்றை நீங்கள் காண்பீர்கள். தற்போதைய வலைப்பதிவில் இது எப்படி இருக்க முடியும், உபுண்டு மற்றும் நியமனத்தைப் பற்றிய மிகச் சிறந்த செய்திகளையும் நீங்கள் காணலாம்.

அது மட்டுமல்ல. இந்த வலைப்பதிவின் முக்கிய தலைப்பு உபுண்டு மற்றும் இந்த இயக்க முறைமை தொடர்பான அனைத்தும் என்றாலும், பிற லினக்ஸ் விநியோகங்களின் செய்திகளையும் நீங்கள் காணலாம், அவை உபுண்டு / டெபியனை அடிப்படையாகக் கொண்டதா இல்லையா. செய்தி பிரிவில், மற்றவற்றுடன், வரவிருக்கும் விஷயங்கள், லினக்ஸ் உலகின் முக்கியமான நபர்களுடன் நேர்காணல்கள் அல்லது லினக்ஸ் கர்னல் மேம்பாட்டு செயல்முறை எவ்வாறு நடக்கிறது என்பதையும் வெளியிடுகிறோம்.

சுருக்கமாக, உபுன்லாக் முழு லினக்ஸ் உலகத்தைப் பற்றிய அனைத்து வகையான தகவல்களையும் நீங்கள் காணலாம், இருப்பினும் ஆதிக்கம் செலுத்துவது உபுண்டு பற்றிய கட்டுரைகள், அதன் அதிகாரப்பூர்வ சுவைகள் மற்றும் நியமனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மென்பொருளை அடிப்படையாகக் கொண்ட விநியோகங்கள். கீழே, நாங்கள் கையாளும் பிரிவுகளையும் எங்கள் என்பதையும் நீங்கள் காணலாம் தலையங்கம் குழு தினசரி புதுப்பிக்கப்பட்டது.