สัปดาห์นี้ใน GNOME

GNOME บอกเราเกี่ยวกับข่าวประจำสัปดาห์นี้ และ DewDuct ก็ประสบความสำเร็จ

ไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของข่าวนี้ หรือควรเป็นส่วนหนึ่งของข่าวนี้ แต่ความจริงก็คือเป็นเช่นนั้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วใน...

การโฆษณา
สัปดาห์นี้ใน GNOME

ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง CSS หลายประการ ซึ่งก็คืออินเทอร์เฟซใน GNOME ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

GNOME ยังคงใช้ประโยชน์จากการบริจาคของ STF เพื่อปรับปรุงส่วนต่างๆ ของแพลตฟอร์ม ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์...