KDE Filelight с QtQuick

KDE започва да пренася софтуер към QtQuick, за да подобри бъдещата последователност на интерфейса и други новини, които се придвижиха напред днес

KDE публикува седмична бележка, в която се посочва, че ще започнат да пренасят софтуер към QtQuick, за да подобрят последователността на потребителския интерфейс.

Избор между производителност и автономност в KDE Plasma

KDE ще добави опция за избор между производителност и автономност, ще подобри Kickoff и ще подготви всички тези промени

Проектът KDE допълнително ще подобри Kickoff и ще добави профили на мощност, за да даде приоритет на производителността или автономността, наред с други подобрения.