Καθαριστής μεταδεδομένων στο GNOME

Το GNOME αναφέρει την άφιξη του GNOME 41 στο άρθρο του αυτήν την εβδομάδα και ενημερώνει εφαρμογές όπως το Kooha 2.0.0

Αυτή την εβδομάδα, το έργο πίσω από το γραφείο που χρησιμοποιήθηκε από τις μεγάλες εκδόσεις του Ubuntu και του Fedora, μεταξύ άλλων, ...